Hygiëneregels

 

De volgende persoonlijke hygiëneregels gelden voor het personeel en bezoekers van de Kleinfruitboerderij:

 • Start werkzaamheden in schone kleding.
 • Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne.
 • Was handen met zeep na elk toiletbezoek en voor aanvang van werkzaamheden.
 • Niet roken, eten en drinken in ruimtes waar product aanwezig is. Ook niet tussen de rijen/alleen op aangegeven plaatsen.
 • Houd nagels kort en ongelakt.
 • Draag lange haren bijeengebonden.
 • Draag zo min mogelijk sieraden.
 • Ruim materialen en productafval direct op.
 • Houd de werkplek en de bedrijfsruimten schoon.
 • Bedek wonden met waterafstotende blauwe pleisters. Deze zijn in de kantine verkrijgbaar.
 • Meldt besmettelijke aandoeningen bij leidinggevende.
 • Gooi producten die op de grond zijn gevallen direct weg.
 • Gebruik schoon fust, zet verontreinigd of beschadigd fust apart. (kistjes/doosjes)
 • Meldt verlies van hulpmiddelen bij leidinggevende.
 • (Huis) dieren zijn niet toegestaan in de bedrijfsruimte.

Tevens verklaart medewerker bekend te zijn met het bedrijfsnoodplan wat hangt in de kantine/schuur. En het melden van gevaarlijke situaties aan leidinggevende.

Ook verklaart medewerker nooit product te oogsten of toestemming te geven tot oogsten zonder daadwerkelijke toestemming van leidinggevende.

Ook verklaart medewerker zich nooit zich op een perceel en/of tussen het gewas te begeven zonder dat daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de leidinggevende.

Ook verklaart de medewerker dat hij of zij zich dagelijks voor afgaand aan de werkdag in kennis stelt van de informatie die op het mededelingen bord staat wat in de schuur/tent is te vinden.